VARPELIS
 
Pamokų tvarkaraščiai
Priėmimas į mokyklą
Istorija
Struktūra ir kontaktai
Veikla
Paslaugos
Teisinė informacija
Nuorodos
Mokyklos tradicijos
Klausimai
Kauno miesto savivaldybė
© 2004-2014 Varpelis
Visos teisės saugomos

MOKYKLA

 » 

Teisinė informacija

spausdinti » atspausdinta iš www.varpelis.com

Kauno berniukų chorinio dainavimo mokykla "Varpelis" savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencija, Lietuvos Respublikos švietimo ir kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro įsakymais, Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimais ir mokyklos nuostatais.

Teisės aktai

Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymas         https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.9A3AD08EA5D0/TuZYJyRuWh

   

Kauno miesto savivaldybės Neformalųjį švietimą reglamentuojantys tesės aktai http://www.kaunas.lt/svietimas/neformalus-svietimas

 

Švietimo ir mokslo ministerijos informacija apie Neformalųjį švietimą http://www.smm.lt/web/lt/smm-svietimas/svietimas-neformalusis

 

 

Valstybės skirta 15 EUR suma vaikui neformaliajam ugdymui yra skiriama užmokesčiui už jo būrelinę veiklą kompensuoti.  

 

Ši kompensacija nėra taikoma muzikos mokyklų mokiniams. 

 

 

 

Informacija atnaujinta 2017-07-18