Kauno berniukų ir jaunuolių choras „Varpelis“ – koncertinis meno kolektyvas, vykdantis koncertinę veiklą miesto, šalies ir tarptautiniuose lygmenyse

SVARBIAUSI CHORO ĮVYKIAI

1960 m. Kauno profsąjungų kultūros rūmuose įkuriamas berniukų choras. Vadovas Povilas ŽEMAITIS
1966 m. Chorui vadovauja Donatas JOKŪBONIS
1970 m. Chorui suteikiamas pavyzdinio meno kolektyvo vardas „Varpelis“
1979 m. Chorui vadovauja Alfonsas KAZLAUSKAS
1983 m. Chorui vadovauja Ksaveras PLANČIŪNAS
1989 m. įsteigiama Kauno berniukų chorinio dainavimo mokykla „Varpelis“
1998 m. Kauno berniukų ir jaunuolių choro „Varpelis“ veikla integruota į Kauno berniukų chorinio dainavimo mokyklą „Varpelis“
2004 m. „Varpelio“ mokyklos meno kolektyvams ir meno vadovui įteikta Lietuvos liaudies kultūros centro ir Dainų švenčių fondo 2004 metų nominacijos RYŠKIAUSIA LIETUVOS ŽVAIGŽDĖ – AUKSO PAUKŠTĖ

Nuo 2021 m. Chorui vadovauja Imantas Šimkus

Imantas Šimkus

Meno vadovas

Mokykloje dirba nuo 2021 m.

Išsilavinimas

Nuo 2019 m. – LTMA studijuoja dirigavimo simfoniniam orkestrui meno doktorantūroje.

2019 m. – LMTA Menų magistro laipsnis (studijų kryptis – muzika). Specializacija – dirigavimas simfoniniam orkestrui (prof. J. Domarko klasė).

2018 m. – Vienos muzikos ir scenos menų universitetas dirigavimo simfoniniam orkestrui magistras (prof. J. Wildner klasė).

2017 m. – LMTA Muzikos bakalauro kvalifikacinis laipsnis. Specializacija – dirigavimas simfoniniam orkestrui (prof. J. Domarko klasė).

2017 m. – LMTA suteiktas muzikos pedagogikos bakalauras.

2013 m. – Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorija. Dirigavimo chorui vidurinis išsilavinimas (mok. eksp. R. Gilienės klasė).

2008 m. – Šiaulių II-oji muzikos mokykla. Neformaliojo ugdymo išsilavinimas. Chorinio dainavimo ir fortepijono klasė.

El. p. imantas.simkus@varpelischoras.lt

Tel. 862074203

Ksaveras Plančiūnas

Buvęs ilgametis meno vadovas

Mokykloje dirbo nuo 1989 m. iki 2021 m.

Renata Mišeikienė

Mokytoja 

Mokykloje dirba nuo 1989 m.

Kvalifikacija
2002 m. mokytojo metodininko kvalifikacinė kategorija

El. p. renata.miseikiene@varpelischoras.lt

Tel. 861026010

Aušra Leonavičienė

Koncertmeisterė

Mokykloje dirba nuo 2006 m.

Kvalifikacija
2011 m. koncertmeisterio metodininko kvalifikacinė kategorija

Roberta Daugėlaitė

Koncertmeisterė

Mokykloje dirba nuo 2010 m.

Kvalifikacija
2018 m. vyresniojo koncertmeisterio kvalifikacinė kategorija

Mantas Šidlauskas

Koncertmeisteris

Mokykloje dirba nuo 2018 m.

Kvalifikacija
2020 m. vyresniojo koncertmeisterio kvalifikacinė kategorija

Julius Šidlauskas

Koncertmeisteris

Mokykloje dirba nuo 2020 m.

Choro repertuaras

Per ilgus Kauno berniukų ir jaunuolių choro „Varpelis“ gyvavimo metus choras sukaupė įvairiapusį ir brandų repertuarą, kuriame lietuvių kompozitorių M. K. Čiurlionio, J. Naujalio, V. Bartulio, G. Kuprevičiaus, V. Miškinio bei didžiausių Europos ir ne tik meistrų W. A. Mozart, F. Schubert, Ch. Gounod, J. S. Bach ir kt. stambios formos kūriniai. Choras mielai dainuoja ir lietuvių liaudies dainas.

CHORO KONCERTINIŲ KELIONIŲ GEOGRAFIJA

Lietuva

Lenkija

Vokietija

Slovakija

Danija

Italija

Estija

Čekija

Japonija

JAV

Latvija

Slovėnija

Rusija

Norvegija

Ukraina

Prancūzija

Olandija

Ispanija

Bulgarija

Belgija

Austrija