Kauno berniukų ir jaunuolių choras „Varpelis“ – koncertinis meno kolektyvas, vykdantis koncertinę veiklą miesto, šalies ir tarptautiniuose lygmenyse

CHRONOLOGIJA

1960 m. Kauno profsąjungų kultūros rūmuose įkuriamas berniukų choras. Vadovas Povilas ŽEMAITIS
1966 – 1979 m. Chorui vadovauja Donatas JOKŪBONIS
1970 m. LTSR Kultūros ministerijos ir LR Profesinių sąjungų tarybos nutarimu chorui suteikiamas pavyzdinio meno kolektyvo vardas „Varpelis“
1979 – 1983 m. Chorui vadovauja Alfonsas KAZLAUSKAS
1983 m. ir iki dabar chorui vadovauja Ksaveras PLANČIŪNAS
1989 m. įsteigiama Kauno berniukų chorinio dainavimo mokykla „Varpelis“
1998 m. Kauno berniukų ir jaunuolių choro „Varpelis“ veikla integruota į Kauno berniukų chorinio dainavimo mokyklą „Varpelis“
2004 m. „Varpelio“ mokyklos meno kolektyvams ir meno vadovui Ksaverui PLANČIŪNUI įteikta Lietuvos liaudies kultūros centro ir Dainų švenčių fondo 2004 metų nominacijos RYŠKIAUSIA LIETUVOS ŽVAIGŽDĖ – AUKSO PAUKŠTĖ

Kauno berniukų chorinio dainavimo mokyklos „Varpelis“ chorams už chorų aukštą meninį lygį, veiklą ir rezultatus suteikta aukščiausia – I-oji kategorija.

 

Kontaktai
Tel./faks. 8 (37) 320 295
El.p. ksaverasplanciunas@varpelis.com

GYVENIMO APRAŠYMAS

Ksaveras Plančiūnas

Meno vadovas

Mokykloje dirba nuo 1989 m.

Kvalifikacija
2001 m. mokytojo eksperto kvalifikacinė kategorija
Išsilavinimas
1992 m. Lietuvos muzikos akademijos Operinio-simfoninio dirigavimo fakultetas (prof. R. Geniušo klasė) operinis-simfoninis dirigavimas
1980 m. Sankt Peterburgo valstybinės konservatorijos chorinio dirigavimo fakulteto aspirantūros skyrius (doc. N. V. Romanovskij klasė) –choro dirigentas, chorinių disciplinų dėstytojas
1977 m. Sankt Peterburgo valstybinės konservatorijos chorinio dirigavimo fakultetas (doc. N. V. Romanovskij klasė) – choro dirigentas, chorinių disciplinų dėstytojas
1972 m. Vilniaus M. K. Čiurlionio meno mokyklos chorinio dirigavimo skyrius (prof. N. E. Kazakauskienės klasė) choro dirigentas

Renata Mišeikienė

Mokytoja metodininkė

Mokykloje dirba nuo 1989 m.

Kvalifikacija
2002 m. mokytojo metodininko kvalifikacinė kategorija

Ugnė Barysaitė

Koncertmeisterė

Mokykloje dirba nuo  2016 m.

Aušra Leonavičienė

Koncertmeisterė

Mokykloje dirba nuo 2006 m.

Kvalifikacija
2011 m. koncertmeisterio metodininko kvalifikacinė kategorija

Choro repertuaras

Per ilgus Kauno berniukų ir jaunuolių choro „Varpelis“ gyvavimo metus choras sukaupė įvairiapusį ir brandų repertuarą, kuriame lietuvių kompozitorių M. K. Čiurlionio, J. Naujalio, V. Bartulio, G. Kuprevičiaus, V. Miškinio bei didžiausių Europos ir ne tik meistrų W. A. Mozart, F. Schubert, Ch. Gounod, J. S. Bach ir kt. stambios formos kūriniai. Choras mielai dainuoja ir lietuvių liaudies dainas.

CHORO KONCERTINIŲ KELIONIŲ GEOGRAFIJA

Lietuva

Lenkija

Vokietija

Slovakija

Danija

Italija

Estija

Čekija

Japonija

JAV

Latvija

Slovėnija

Rusija

Norvegija

Ukraina

Prancūzija

Olandija

Ispanija

Bulgarija

Belgija

Austrija