Kauno berniukų chorinio dainavimo mokykla VARPELIS

Berniukų ir jaunuolių choras VARPELIS (Kaunas, Lietuva) – koncertinis meno kolektyvas, vykdantis koncertinę veiklą miesto, šalies ir tarptautiniuose lygmenyse.

FINANSINĖ VEIKLA

Kauno berniukų chorinio dainavimo mokykla „Varpelis“ įregistruota 1995 m. balandžio 10 d. rejestro Nr. 014647 yra juridinis asmuo, nesiekianti pelno Kauno miesto savivaldybės biudžetinė įstaiga: kodas 190144268, adresas D.Poškos g. 4, Kaunas.

Finansiniai metai prasideda sausio 01 d. ir baigiasi gruodžio 31 d.