Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimas 2014 m. spalio 16 d.  Nr. T-461

DĖL ATLYGINIMO UŽ KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE TEIKIAMĄ FORMALŲJĮ ŠVIETIMĄ PAPILDANTĮ IR NEFORMALŲJĮ VAIKŲ BEI SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMĄ DYDŽIO NUSTATYMO IR MOKESČIO UŽ ŠIO TIPO PASLAUGAS MOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

Kauno miesto savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 16 d. sprendimu Nr. T-461 patvirtinto mokėjimo tvarkos aprašo aktuali redakcija (Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 16 d. sprendimo Nr. T-461 „Dėl Atlyginimo už Kauno miesto savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo įstaigose teikiamą formalųjį švietimą papildantį ir neformalųjį vaikų bei suaugusiųjų švietimą dydžio nustatymo ir mokesčio už šio tipo paslaugas mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo)

MOKESČIO UŽ FORMALŲJĮ ŠVIETIMĄ PAPILDANTĮ IR NEFORMALŲJĮ VAIKŲ BEI SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMĄ KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE MOKĖJIMO TVARKOS APRAŠAS

Sprendimas dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 16 d. sprendimo Nr. T-461 „Dėl atlyginimo už Kauno miesto savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo įstaigose teikiamą formalųjį švietimą papildantį ir neformalųjį vaikų bei suaugusiųjų švietimą dydžio nustatymo ir mokesčio už šio tipo paslaugas mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo  

Sprendimas dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 16 d. sprendimo Nr. T-461 „Dėl atlyginimo už Kauno miesto savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo įstaigose teikiamą formalųjį švietimą papildantį ir neformalųjį bei suaugusiųjų švietimą dydžio nustatymo ir mokesčio už šio tipo paslaugas mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo