CHORO IR MUZIKOS TEORIJOS DALYKAI

CHORO IR  MUZIKOS TEORIJOS  DALYKŲ  PAMOKOS  PASIRUOŠUSIOS STARTUOTI Į NUOTOLINES ERDVES

Balandžio mėnesį mokytojai, nors būdami kasmetinėse atostogose, su mokiniais muzikavo įvairiose IT svetainėse ir pasirinko tinkamiausias erdves. Ir ką gi, tai ir džiaugsmas choro repeticijose, atrandant naujus dainavimo, kūno perkusijos metodus, naujus instrumentus, tai ir nuoširdūs siekiai pasiruošti mokyklos ataskaitiniam koncertui, kuris, įvyks VDU Auloje, respublikinei Dainų šventei, Europos chorų asociacijos chorų festivaliui „Europa Cantat Junior“, berniukų chorų festivaliui-akcijai „Lietuvos berniukai prieš smurtą ir narkomaniją” ir kt.

Muzikos raštas ir solfedžio vykdomas neįprastoje erdvėje ir naujomis priemonėmis taip pat  sukėlė nuostabą ir susidomėjimą.

Naujų patirčių  priešš kamerą su fortepijoniniu akompanimentu mokiniai  patyrė ir dirigavimo bei solinio dainavimo užsiėmimuose.

MUZIKA – TAI AŠ IR TU, IR MES VISI KARTU !

Mokytoja Renata Mišeikienė

NATOS „Tėvynei giedu naują giesmę“

„Tėvynei giedu naują giesmę“ akompanimentas

 

 

NATOS „Čiužela“ mišrus choras

„Čiužela“ pilnas akompanimentas

 

 

NATOS „Skriski, skriski Lietuvėlėn“ choras

„Skriski, skriski Lietuvėlėn“ akompanimentas

 

 

NATOS „Dėl tos dainos“ SAB choras

„Dėl tos dainos“ akompanimentas

 

 

NATOS „Lietuvių giesmė“

„Lietuvių giesmė“ akompanimentas

 

 

NATOS „Pjovė lankoj šieną“ mišrus SATB

„Pjovė lankoj šieną“ choras akompanimentas

 

 

NATOS „Užtekėjo saulelė“ mišrus (pataisyta)

„Užtekėjo saulelė“ choras

 

 

NATOS „Už Raseinių ant dubyso“ mišrus

„Už Raseinių ant Dubysos“

 

 

NATOS Ž. Bize „Eskamiljo kupletai“

„Eskamiljo kupletai“

 

 

NATOS „Ąžuolais vainikuotas“ choras

„Ąžuolais vaikinuotais“ akompanimentas

Neįtikėtinas susidomėjimas, susikaupimas ir užduočių atlikimas muzikos rašto pamokoje. Kiek džiaugsmingos nuostabos!

 

1 KLASĖ

4 KLASĖ

2 KLASĖS JAUNUČIŲ CHORAS

3 KLASĖ