DUOMENŲ APSAUGA

 

 

Duomenų apsaugos pareigūnas:
Raštinės vedėja – Erika Albrektaitė

Pašto adresas – D. Poškos g. 4, LT-44293 Kaunas

Telefono ryšio numeris – 8 (37) 320 486

Elektroninio pašto adresas – varpeliomm@varpelis.kaunas.lm.lt

Kitos ryšių priemonės – www.varpelis.com

DAUGIAU INFORMACIJOS WWW.ADA.LT

DUOMENŲ APSAUGA

Atsižvelgiant į tai, jog nuo 2018 m. gegužės 25 d. įsigaliojo 2016 m. balandžio 27 d. priimtos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo nuostatos ir siekiant įgyvendinti Reglamente išdėstytas sąlygas patvirtintos Kauno berniukų chorinio dainavimo mokyklos „Varpelis“:

Bendrosios asmens duomenų apsaugos taisyklės

Privatumo politikos ir slapukų naudojimo taisyklės

Subjektų prašymų leisti susipažinti su duomenimis forma pateikiama Duomenų subjektams tam, kad būtų galima standartizuoti prašymų susipažinti duomenis procedūrą.

Subjektų prašymų leisti ištaisyti duomenis forma pateikiama Duomenų subjektams tam, kad būtų galima standartizuoti prašymų ištaisyti duomenis procedūrą.

Subjektų prašymų ištrinti asmens duomenis forma pateikiama Duomenų subjektams tam, kad būtų galima standartizuoti prašymų ištrinti asmens duomenis procedūrą.