TĖVAMS

INFORMACIJA TĖVAMS DĖL NAUJŲ MOKSLO METŲ

Informuojame:

1-8 klasių mokiniai, vykdydami pagrindinį Ugdymo planą (žr. www.varpelis.com), gali pasirinkti papildomai mokytis solinio dainavimo ir antro instrumento – gitaros, saksofono bei džiazinio muzikavimo pamokas.

9-12 klasių mokiniams siūlomos fortepijono, ansamblio, solinio dainavimo, dirigavimo, gitaros, saksofono bei džiazinio muzikavimo pamokos.

Paraiškas  dėl pasirenkamųjų dalykų teikti iki rugsėjo 10 dienos mokyklos raštinėje.

Iki rugsėjo 10 dienos 1, 5 ir 9 klasių mokinių tėveliams būtina atnaujinti mokymo/si  Sutartį su mokyklos direktore ir pateikti metinį vaiko sveikatos Pažymėjimą raštinės vedėjai (galima siųsti el.p. varpeliomm@varpelis.kaunas.lm.lt