Kauno berniukų chorinio dainavimo mokykla VARPELIS

Berniukų ir jaunuolių choras VARPELIS (Kaunas, Lietuva) – koncertinis meno kolektyvas, vykdantis koncertinę veiklą miesto, šalies ir tarptautiniuose lygmenyse.

ISTORIJA

Kauno berniukų chorinio dainavimo mokykla „Varpelis“ – muzikinio profesinio ugdymo neformaliojo švietimo institucija. Mokyklos paskirtis – muzikinio auklėjimo, mokymo bei lavinimo pagrindu ugdyti mokinių profesionalius meninius gebėjimus ir įgūdžius, įgalinančius siekti profesionalaus muzikavimo aukštumų. Mokyklos istorija prasideda 1989 m.

Kauno berniukų chorinio dainavimo mokykla „Varpelis“ 1989 m. spalio 1 d. įsteigta Kauno miesto liaudies deputatų tarybos Vykdomojo komiteto 1989 m. rugsėjo 20 d. sprendimu Nr. 353.

1989 06 14, Kauno LDT VK sprendimu Nr. 229 berniukų chorinei mokyklai buvo išnuomotos tarnybinės patalpos, adresu I. Kanto g. 11/D. Poškos g. 4, Kaunas. Patalpoms reikėjo kapitalinio remonto, tačiau buvo nutarta jose įsikurti, kadangi vieta buvo tinkama, miesto centro kultūrinis patrauklumas: bendradarbiavimas su filharmonija, muzikiniu teatru, J.Gruodžio konservatorija, patogus susisiekimas iš visų miesto ir užmiesčio vietų, taip pat apsispręsti padėjo ir didžiulis tėvelių, choristų, vadovų entuziazmas, visuomenės ir valdžios palaikymas. Į mokyklos remontą didelį indėlį įdėjo ir tėvai: talkomis, moraline ir finansine parama, konkrečiais darbais (medžiagos, durys, grotos ir kt.)

 

Atliktas kapitalinis remontas: perdengimai, elektros instaliacija, telefonas, internetas, signalizacija, santechnika, šilumos mazgas, salė, langai, grotos, durys, stogas

Gamyklinės patalpos pritaikytos muzikiniam ugdymui – klasėse, choro studijoje įrengti amfiteatrai, renovuota biblioteka, koridoriai.

 

1990 m. Kunigas Ričardas Mikutavičius palaimino kolektyvą ir pašventino parengtas ugdymui mokyklos patalpas D. Poškos g. 4.

 

1998 m. kovo 16 d. Kauno miesto tarybos Kultūros ir švietimo komiteto  protokoliniu nutarimu Nr. 30 nutarta Švietimo ir ugdymo skyriui perimti iš Kultūros Rūmų berniukų ir jaunuolių choro „Varpelis“ juridinę priklausomybę bei steigėjo teises ir finansavimą, choro veikla prijungta prie mokyklos. „Varpelio“ koncertiniai kolektyvai neteko galimybės naudotis buvusių profsąjungos rūmų patalpomis, sustabdyta vyrų choro „Varpelis“ veikla.

2014 m. Kauno berniukų chorinio dainavimo mokykla „Varpelis“ šventė 25-ių metų jubiliejų. Jubiliejinių metų renginiai apjungė visas berniukų kartas baigusias mokyklą, o juos vainikavo 2015 m. vasario 9 d. Kauno rotušėje įvykęs mokytojų pagerbimo renginys, kurio metu buvo įteikti mero padėkos raštai bei Kauno miesto burmistro Jono Vileišio žalvariniai bei pasidabruoti medaliai ilgamečiams mokyklos mokytojams ir vadovams.Nuo mokyklos įkūrimo pradžios jau ne vienas absolventas pasirinko muzikinį kelią, bendradarbiaujama su Lietuvos ir užsienio meno kolektyvais, bendrai įgyvendinami vietiniai ir tarptautiniai projektai.

2015 m. vasario 9 d. Kauno Rotušė

Mokytojų pagerbimas, skirtas Kauno berniukų chorinio dainavimo mokyklos „Varpelis“ 25-čiui

Direktorė Halina Abramavičienė

įteiktas Kauno miesto burmistro Jono Vileišio pasidabruotas medalis

Meno vadovas Ksaveras Plančiūnas

įteiktas Kauno miesto burmistro Jono Vileišio pasidabruotas medalis

Audronė Adamkevičienė

ankstyvojo mokymo klasės vyresniajai mokytojai, įteiktas Kauno miesto burmistro Jono Vileišio žalvarinis medalis

Saulius Gudas

kompozitoriui, fortepijono mokytojui metodininkui,  įteiktas Kauno miesto burmistro Jono Vileišio žalvarinis medalis

Vilma Masienė

choro ir muzikos teorijos dalykų mokytojai ekspertei,  įteiktas Kauno miesto burmistro Jono Vileišio žalvarinis medalis

Renata Mišeikienė

choro ir muzikos teorijos dalykų mokytojai metodininkei,  įteiktas Kauno miesto burmistro Jono Vileišio žalvarinis medalis

Erika llona Pohjanoksa

fortepijono mokytojai metodininkei,  įteiktas Kauno miesto burmistro Jono Vileišio žalvarinis medalis

Ina Vaičienė

fortepijono mokytojai ekspertei,  įteiktas Kauno miesto burmistro Jono Vileišio žalvarinis medalis

Marija Armonavičienė

fortepijono mokytojai metodininkei,  įteiktas Kauno miesto mero padėkos raštas

Rima Daugėlienė

dainavimo mokytojai metodininkei,  įteiktas Kauno miesto mero padėkos raštas

Zinaida Gerasina

dirigavimo mokytojai metodininkei,  įteiktas Kauno miesto mero padėkos raštas

Rita Girčienė

koncertmeisterei metodininkei,  įteiktas Kauno miesto mero padėkos raštas

Loreta Gradzevičienė

fortepijono mokytojai metodininkei,  įteiktas Kauno miesto mero padėkos raštas

Saulenė Janušaitienė

fortepijono mokytojai metodininkei,  įteiktas Kauno miesto mero padėkos raštas

Loreta Karpavičienė

dainavimo vyresniajai mokytojai,  įteiktas Kauno miesto mero padėkos raštas

Zita Kazlauskienė

dainavimo mokytojai metodininkei, choro administratorei,  įteiktas Kauno miesto mero padėkos raštas

Jelena Kokštienė

fortepijono mokytojai metodininkei,  įteiktas Kauno miesto mero padėkos raštas

Gita Kulbokienė

fortepijono mokytojai metodininkei,  įteiktas Kauno miesto mero padėkos raštas

Aušra Leonavičienė

koncertmeisterei metodininkei,  įteiktas Kauno miesto mero padėkos raštas

Aurimas Petravičius

choro ir muzikos teorijos dalykų vyresniąjam mokytojui,  įteiktas Kauno miesto mero padėkos raštas

Džiuljeta Sklėrienė

fortepijono mokytojai metodininkei/ koncertmeisterei metodininkei,  įteiktas Kauno miesto mero padėkos raštas

Viktorija Štyps

fortepijono mokytojai metodininkei,  įteiktas Kauno miesto mero padėkos raštas

Urbonaitė Rita

fortepijono mokytojai metodininkei,  įteiktas Kauno miesto mero padėkos raštas