LACRIMOSA

Tegul trumpa palieka vienišumo valanda,

Tegul ramus man būna atsisveikinimo mostas,

Su artimais namais,

Su artimų veidais…

(A. Mackus)

Mirus ilgamečiam Kauno berniukų chorinio dainavimo mokyklos „Varpelis“ darbuotojui Henrikui ABRAMAVIČIUI užjaučiame

Haliną ABRAMAVIČIENĘ, Liudviką ŪSĄ, Aivarą ŪSĄ, Wanli Evangeline LIEW dėl artimo žmogaus netekties.

Kartu liūdi mokyklos bendruomenė.