Dainuojam Bachą

Kauno berniukų chorinio dainavimo mokykla „Varpelis““ nuo 1990 metų inicijuoja ir parengia monumentalių chorinių – instrumentinių kūrinių atlikimą Lietuvoje bei užsienyje. J. S. Bacho „Kalėdų oratorijos”  kasmetinis atlikimas jau tapo  tradicija. Šventų Kalėdų išvakarėse Oratorija atliekama  Kauno filharmonijoje  ir miesto bažnyčiose. J. S. Bacho “Pasijos pagal Joną” atliekamos pasitinkant Šventas Velykas.

Vasaros stovykla

Nuo 1970 metų „„Varpelio““ choristams organizuojamos vasaros poilsio stovyklos. Įgyta patirtis ir susiformavusios tradicijos sąlygoja plėsti ir efektyvinti šią veiklą, įtraukiant į programos vykdymą kitas institucijas, dirbančias su vaikais. Tokiu būdu vasarą nenutrūksta muzikinio ugdymo bei koncertinės veiklos procesas. Repeticijose įsisavinamas naujo koncertinio sezono repertuaras, pasirengiama muzikiniams renginiams šalyje ir užsienyje.

Krepšinio klubas

Jaunuolių ir berniukų choro kolektyvo narių tradicinė laisvalaikio užimtumo veiklos forma – savaitgalio krepšinio treniruotės. Jose dalyvauja apie 20% vyresniųjų klasių mokinių, jų tėveliai ir mokytojai. Krepšinio treniruotės tai ne tik aktyvi veikla, kuomet sportuojant lavinami sportiniai įgūdžiai, skatinama sveika gyvensena. Komandinės veiklos metu ugdomas narių tarpusavio sutarimas, draugiškumas. Sportinė veikla prisideda ir prie berniukų ir jaunuolių emocinio intelekto ir charakterio vystymosi.

Absolventų koncertai

Kasmetiniai absolventų koncertai – vienas laukiamiausių metų įvykių, įprasminantis ilgus augimo su muzika ,,Varpelio“ mokykloje metus. Tai derliaus nuėmimas vasaros pradžioje! Ką tik išlaikyti egzaminai, o dabar – džiaugsminga šventė, svaiginanti galimybė mokslo metų uždarymo šventėje ne tik atsiimti pagrindinio ugdymo kurso baigimo pažymėjimus, bet ir DIRIGUOTI MOKYKLOS CHORUI IR ORKESTRUI ,,VARPELIS”! Tai brandos, tai atsakomybės, tai pakilios nuotaikos šventė esamiems ir būsimiems absolventams, jų tėvams, mokytojams.

Konkursas „Dainų dainelė“

Informacija rengiama