NUOTOLINIS MOKYMAS

INFORMACIJA TĖVAMS

Nuo 2020 m. kovo 30 dienos ugdymo procesas Kauno berniukų chorinio dainavimo mokykloje „Varpelis“ bus vykdomas nuotoliniu būdu. Virtualios pamokos vyks pagal esamus tvarkaraščius, informacinių technologijų pagalba. Mokytojas susisieks su mokiniu ir jo tėvais. Bendru susitarimu bus suderintos IT priemonių naudojimo galimybės. Būtinas internetinis ryšys, kompiuteris arba planšetė, arba išmanusis telefonas, dalyko muzikos instrumentas ir kt. Sieksime kokybiško mokymo/si, kad pamokų turinys atitiktų programinius reikalavimus ir suteiktų naujų patirčių.

Atsiradus papildomai informacijai, nedelsiant informuosime. Tikimės visų supratingumo ir geranoriškumo, kiekvienas turime progą ir pareigą atremti naują iššūkį.

Nuo 2020 m. balandžio 1 dienos mokymo paslaugos mokestis nekinta.

Būkime sveiki.

Mokyklos administracija

2020-03-19

 

AR SUTINKATE PALIKTI NUSTATYTĄ MOKESTĮ UŽ MOKSLĄ (17 EUR):

Atsakymą pateikite žemiau esančioje formoje – TAIP arba NE

12 + 8 =

NUOTOLINIO DARBO KAUNO BERNIUKŲ CHORINIO DAINAVIMO MOKYKLOJE „VARPELIS“ TVARKOS APRAŠAS

Darbuotojo Prašymas dėl nuotolinio darbo vizuojamas tiesioginio vadovo rezoliucija ir saugomas darbuotojo asmens byloje, priedas prie darbo sutarties dėl nuotolinio darbo nesudaromas.