MOKESČIO UŽ FORMALŲJĮ ŠVIETIMĄ PAPILDANTĮ IR NEFORMALŲJĮ VAIKŲ BEI SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMĄ KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE MOKĖJIMO TVARKOS APRAŠAS

Kauno miesto savivaldybės 2014 m. spalio 16 d. sprendimu Nr. T-461 patvirtintas

ATLYGINIMO DYDIS UŽ KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO  ĮSTAIGOSE TEIKIAMĄ FORMALŲJĮ ŠVIETIMĄ PAPILDANTĮ IR  NEFORMALŲJĮ VAIKŲ IR SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMĄ

11.Berniukų chorinio dainavimo mokykla „Varpelis“Muzikinio ugdymo programos60 Lt (17,38 Eur)
Muzikos mėgėjų programa30 Lt (8,69 Eur)
Ankstyvojo muzikinio ugdymo programos modulis su individualiomis pamokomis86,32 Lt (25 Eur)
Papildomai pasirinktas dalykas (grupinėje pamokoje nepriklausantis pagal mokymo programą)10,36 Lt (3 Eur)
Papildomai pasirinkto individualaus dalyko vienos pamokos įkainis13,81 Lt (4 Eur)
Dviejų pagrindinių muzikinio ugdymo dalykų programa

 

 

 

 

 

_120 Lt (34,75 Eur)

Paslaugos suaugusiems neteikiamos.