MOKESČIO UŽ FORMALŲJĮ ŠVIETIMĄ PAPILDANTĮ IR NEFORMALŲJĮ VAIKŲ BEI SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMĄ KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE MOKĖJIMO TVARKOS APRAŠAS

Kauno miesto savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 16 d. sprendimo Nr. T-461 priedas (Kauno miesto savivaldybės tarybos 2018 m. lapkričio 13 d. sprendimo Nr. T-571 redakcija)

ATLYGINIMO UŽ KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE TEIKIAMĄ FORMALŲJĮ ŠVIETIMĄ PAPILDANTĮ IR NEFORMALŲJĮ VAIKŲ IR SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMĄ DYDIS

 Įsigalioja nuo 2019 m. sausio 01 d.

Eil.

Nr.

Įstaigos pavadinimasProgramos pavadinimasValandų per savaitę skaičiusMokestis per mėnesį, Eur
12345
7.

 

 

 

 

Berniukų chorinio dainavimo mokykla „Varpelis“Muzikinio ugdymo programos*17
Ankstyvojo muzikinio ugdymo programos modulis su individualiomis pamokomis*25
Dviejų pagrindinių muzikinio ugdymo dalykų programa

 

 

*35

Paslaugos suaugusiems neteikiamos.