Kauno berniukų chorinio dainavimo mokykla VARPELIS

Berniukų ir jaunuolių choras VARPELIS (Kaunas, Lietuva) – koncertinis meno kolektyvas, vykdantis koncertinę veiklą miesto, šalies ir tarptautiniuose lygmenyse.

PRIĖMIMO TVARKA

Priėmimas į mokyklą

Mokinių priėmimas į mokyklą vyksta baigiantis mokslo metams birželio 1-3 dienomis ir prieš mokslo metų pradžią  nuo rugpjučio 15 dienos iki rugsejo l0 dienos. Jei grupės nesukomplektuotos, mokinių priėmimas į ankstyvojo mokymo klases vyksta kalendorinių metų pradžioje.

 

Papildomas priėmimas į mokyklą vyks 2018 m. sausio 08 d. nuo 9.00 iki 17.00 val.