VALDYMO STRUKTŪRA

MOKYKLOS TARYBA

Mokyklos taryba (toliau – Taryba) yra aukščiausia Mokyklos savivaldos institucija, telkianti mokinių, mokytojų, tėvų (globėjų, rūpintojų) bendruomenę demokratiniam Mokyklos valdymui, padedanti spręsti aktualius Mokyklos klausimus ir atstovauti teisėtiems Mokyklos interesams. Mokyklos tarybą sudaro nelyginis atstovų skaičius: lygiomis dalimis (ne mažiau kaip po 3) atstovaujami tėvai, mokiniai, mokyojai.  Kauno berniukų chorinio dainavimo mokyklos „Varpelis“ tarybos veiklos aprašas ir funkcijos aprašytos mokyklos nuostatuose, skyriuje V MOKYKLOS SAVIVALDA.

Mokyklos tarybos nariai

Mokytojai

Masienė Vilma

Petrauskienė Kristina

Vaičienė Ina

Tėvai

Lenkutis Tadas

Ribokienė Živilė

Urbonas Rokas

Mokiniai

Kaminskas Jonas

Raila Vytenis

Ramašauskas Domininkas

MOKYKLOS ADMINISTRACIJA

DIREKTORIUS

TOMAS LADIGA

Kontaktai:
Tel. 8 (675) 67325, 8 (37) 320 486
El. p. varpeliomm@varpelis.kaunas.lm.lt

Renata Mišeikienė
Direktoriaus pavaduoja ugdymui

 

Mokykloje dirba nuo 1989 m. 

Kontaktai:
Tel.: 8 (610) 26010
El. p. r.mišeikiene@gmail.com

Erika Ilona Pohjanoksa
Direktoriaus pavaduoja ugdymui

 

Mokykloje dirba nuo 1990 m. 

Kontaktai:
Tel.: 8 (682) 32162
El. p. erika.pohjan@gmail.com

Nerijus Dranginis
Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams

Mokykloje dirba nuo 2012 m.

Kontaktai:
Tel.: 8 (682) 51384
El.p. ukiodalis@varpelis.com

Erika Albrektaitė
Raštinės vedėja

Mokykloje dirba nuo 2018 m.

Kontaktai:
Tel. 8 (37) 320 486
El.p.varpeliomm@varpelis.kaunas.lm.lt

Priimamojo (raštinės) darbo laikas
Pirmadienis 8.00-17.00
Antradienis 8.00-17.00
Trečiadienis 8.00-17.00
Ketvirtadienis 8.00-17.00
Penktadienis 8.00-15.45
Pietų pertrauka 12.00-12.45

MOKYTOJAI

Laima AKSAMITAUSKIENĖ

Mokytoja ekspertė
Fortepijonas

El. p.: laima.aksam@gmail.com

Tel. nr.: 8 685 03 823

 

 

Ugnė BARYSAITĖ

Mokytoja
Fortepijonas

El. p.: ugne.barysaite@gmail.com

Tel. nr.: 8 647 48 828

 

 

Reda DAPŠAUSKIENĖ

Mokytoja metodininkė
Fortepijonas

El.p.:

reda.dapsauskiene@gmail.com

Tel. nr.: 8 656 21 202

 

 

Roberta DAUGĖLAITĖ

Vyresnioji koncertmeisterė

El.p.: neprisimenupasto@gmail.com

Tel. nr.: 8 681 29 680

 

 

Rima DAUGĖLIENĖ

Mokytoja metodininkė
Dainavimas

El. p.: daugrima@gmail.com

Tel. nr.: 8 656 84 642

 

 

Gintaras EIDUKAITIS

Vyresnysis mokytojas
Gitara

El. p.: gintaras.eidukaitis@gmail.com

Tel. nr.: 8 686 95 950

 

 

Loreta GRADZEVIČIENĖ

Mokytoja metodininkė
Fortepijonas

El. p.: gradzeviciene@gmail.com

Tel. nr.: 8 617 20 596

 

Saulius GUDAS
Mokytojas metodininkas
Koncertmeisteris metodininkas
Fortepijonas
El. p.: gudassaulius@gmail.com
Tel.: 8 614 14 309

 

Saulenė JANUŠAITIENĖ

Mokytoja metodininkė
Fortepijonas

El. p.: jsaulene@gmail.com

Tel. nr.: 8 684 44 165

 

 

Loreta KARPAVIČIENĖ

Vyresnioji mokytoja
Dainavimas

El. p.: loreta0715@gmail.com

Tel. nr.: 8 610 18 342

 

 

Jelena KOKŠTIENĖ

Mokytoja metodininkė
Koncertmeisterė metodininkė
Fortepijonas

El. p.: vytas@vijolina.lt
Tel.: 8 659 97 664

 

Gita KULBOKIENĖ

Mokytoja metodininkė
Fortepijonas

El. p.: gitakulbokiene@gmail.com
Tel.: 8 699 80 783

 

 

Agnė KULIKAUSKIENĖ

Mokytoja metodininkė
Choro ir muzikos teorijos dalykai

El. p.: agniete88@gmail.com
Tel.: 8 675 14 966

 

 

Aušra LEONAVIČIENĖ

Vyresnioji mokytoja
Koncertmeisterė metodininkė

El. p.: ausraleo@inbox.lt
Tel.: 8 610 34 123

 

 

 

Evangeline Wanli LIEW

Mokytoja/koncertmeisterė
Fortepijonas

El. p.: ewangelineliew.w@gmail.com
Tel.: 8 603 72 717

 

 

Daiva MASKOLIŪNIENĖ

Vyresnioji mokytoja
Koncertmeisterė metodininkė
Fortepijonas

El. p.: daivapiano@gmail.com

Tel.: 8 614 07 127

 

Vilma MASIENĖ

Mokytoja ekspertė
Choro ir muzikos teorijos dalykai

El. p.: vilmas@gmail.com

Tel.: 8 672 34 524

Renata MIŠEIKIENĖ

Mokytoja metodininkė
Choro ir muzikos teorijos dalykai

El. p.: rmiseikiene@gmail.com
Tel.: 8 610 26 010

 

 

 

Paulius PETRAUSKAS

Akompanuotojas
Mušamieji instrumentai

El. p.: paulius@thundertale.com
Tel.: 8 671 01 478

 

 

Kristina PETRAUSKIENĖ

Mokytoja
Dirigavimas

El. p.: kristinap22@yahoo.com
Tel.: 8 631 47 627

 

 

Aurimas PETRAVIČIUS

Vyresnysis mokytojas
Akompanuotojas
Choro ir muzikos teorijos dalykai

El. p.: aurimasp.p@gmail.com
Tel.: 8 637 36 665

 

 

 

Erika Ilona POHJANOKSA

Mokytoja metodininkė
Fortepijonas

El. p.: erika.pohjan@gmail.com
Tel.: 8 682 32 162

 

 

Lina RINKEVIČIENĖ

Mokytoja metodininkė
Koncertmeisterė metodininkė
Fortepijonas

El. p.: linatomas@gmail.com
Tel.: 8 652 53 144

 

Gintarė RUČINSKAITĖ

Mokytoja
Dirigavimas

El. p. gintare.rucinskaite@gmail.com
Tel.: 8 641 24 116

 

 

Gražina SAUSPREIKŠAITIENĖ

Mokytoja metodininkė
Choro ir muzikos teorijos dalykai

El. p.: grazsaus@gmail.com
Tel.: 8 672 08 535

 

 

Džuljeta SKLĖRIENĖ

Mokytoja metodininkė
Fortepijonas

El. p.: dziulytes@gmail.com
Tel.: 8 616 48 258

 

 

Reda STABINSKIENĖ

Mokytoja metodininkė
Fortepijonas

El. p.: reda@ferret.lt
Tel.: 8 614 55 412

 

 

Julius ŠIDLAUSKAS

Koncertmeisteris
Fortepijonas

El. p.: juliussidlauskas@gmail.com
Tel.: 8 648 01 866

 

Mantas ŠIDLAUSKAS

Vyresnysis mokytojas
Koncertmeisteris
Fortepijonas

El. p.: mantas984@gmail.com
Tel.: 8 683 65 737

 

 

Viktorija ŠTYPS

Mokytoja metodininkė
Fortepijonas

El. p.: esmera12@gmail.com
Tel.: 8 605 60 490

 

 

Rita URBONAITĖ

Mokytoja metodininkė
Koncertmeisterė metodininkė
Fortepijonas

El. p.: aivajuzv@gmail.com
Tel.: 8 667 92 582

 

 

Aivaras ŪSAS

Mokytojas
Saksofonas

El. p.: usas.aivaras@gmail.com
Tel.: 8 602 93 354

 

 

 

Ina VAIČIENĖ

Mokytoja ekspertė
Fortepijonas

El. p.: inav101@gmail.com
Tel.: 8 611 35 929

 

 

Teresė Nida ZUBAUSKAITĖ

Mokytoja metodininkė
Fortepijonas

El. p.: tegaida@yahoo.com
Tel.: 8 616 50 271