MOKYKLOS TARYBA

Mokyklos taryba (toliau – Taryba) yra aukščiausia Mokyklos savivaldos institucija, telkianti mokinių, mokytojų, tėvų (globėjų, rūpintojų) bendruomenę demokratiniam Mokyklos valdymui, padedanti spręsti aktualius Mokyklos klausimus ir atstovauti teisėtiems Mokyklos interesams. Mokyklos tarybą sudaro nelyginis atstovų skaičius: lygiomis dalimis (ne mažiau kaip po 3) atstovaujami tėvai, mokiniai, mokyojai.  Kauno berniukų chorinio dainavimo mokyklos „Varpelis“ tarybos veiklos aprašas ir funkcijos aprašytos mokyklos nuostatuose, skyriuje V MOKYKLOS SAVIVALDA.

Mokyklos tarybos nariai

Mokytojai

Masienė Vilma

Petrauskienė Kristina

Vaičienė Ina

Tėvai

Lenkutis Tadas

Ribokienė Živilė

Urbonas Rokas

Mokiniai

Kaminskas Jonas

Raila Vytenis

Ramašauskas Domininkas

VALDYMO STRUKTŪRA

MOKYKLOS ADMINISTRACIJA

DIREKTORIUS

TOMAS LADIGA

Kontaktai:
Tel. 8 (675) 67325, 8 (37) 320 486
tomas.ladiga@varpelischoras.lt

Renata MIŠEIKIENĖ
Direktoriaus pavaduoja ugdymui

Mokykloje dirba nuo 1989 m. 

Kontaktai:
renata.miseikiene@varpelischoras.lt

Erika Ilona POHJANOKSA
Direktoriaus pavaduoja ugdymui

Mokykloje dirba nuo 1990 m. 

Kontaktai:
erika.ilona.pohjanoksa@varpelischoras.lt

Nerijus DRANGINIS
Direktoriaus pavaduotojas ūkiui

Mokykloje dirba nuo 2012 m.

Kontaktai:
nerijus.dranginis@varpelischoras.lt

Erika Albrektaitė
Raštvedė

Mokykloje dirba nuo 2018 m.

Kontaktai:
Tel. 8 (37) 320 486
El.p. info@varpelischoras.lt

Priimamojo (raštinės) darbo laikas
Pirmadienis 8.00-17.00
Antradienis 8.00-17.00
Trečiadienis 8.00-17.00
Ketvirtadienis 8.00-17.00
Penktadienis 8.00-15.45
Pietų pertrauka 12.00-12.45

MOKYTOJAI

 

Laima AKSAMITAUSKIENĖ

Mokytoja ekspertė
Fortepijonas

laima.aksamitauskiene@varpelischoras.lt

 

Andrius APŠEGA

Mokytojas
Solinis dainavimas

andrejus.apsega@varpelischoras.lt

 

 

Ugnė BARYSAITĖ

Mokytoja
Fortepijonas

ugne.barysaite@varpelischoras.lt

 

 

 

Tatjana BERNOTAITIENĖ

Mokytoja metodininkė
Dirigavimas, solfedžio

tatjana.bernotaitiene@varpelischoras.lt

 

 

Reda DAPŠAUSKIENĖ

Mokytoja metodininkė
Dirigavimas

reda.dapsauskiene@varpelis.choras.lt

 

 

 

Roberta DAUGĖLAITĖ

Vyresnioji koncertmeisterė

roberta.daugelaite@varpelischoras.lt

 

 

 

 

Rima DAUGĖLIENĖ

Mokytoja metodininkė
Balso lavinimas, solinis dainavimas

rima.daugeliene@varpelischoras.lt

 

Gintaras EIDUKAITIS

Vyresnysis mokytojas
Gitara

Instrumentinės grupės narys

gintaras.eidukaitis@varpelischoras.lt

 

 

Loreta GRADZEVIČIENĖ

Mokytoja metodininkė
Fortepijonas

loreta.gradzeviciene@varpelischoras.lt

 

Saulius GUDAS
Mokytojas metodininkas
Fortepijonas

Instrumentinės grupės vadovas
saulius.gudas@varpelischoras.lt

 

 

Saulenė JANUŠAITIENĖ

Mokytoja metodininkė
Fortepijonas

saulene.janusaitiene@varpelischoras.lt

 

 

Loreta KARPAVIČIENĖ

Vyresnioji mokytoja
Balso lavinimas, solinis dainavimas

loreta.karpaviciene@varpelischoras.lt

 

 

Jelena KOKŠTIENĖ

Mokytoja metodininkė
Koncertmeisterė metodininkė
Fortepijonas

jelena.kokstiene@varpelischoras.lt

 

 

Gita KULBOKIENĖ

Mokytoja metodininkė
Fortepijonas

gita.kulbokiene@varpelischoras.lt

 

 

 

Agnė KULIKAUSKIENĖ

Mokytoja metodininkė
Atostogose

agne.kulikauskiene@varpelischoras.lt

 

 

Aušra LEONAVIČIENĖ

Vyresnioji mokytoja
Koncertmeisterė metodininkė
Fortepijonas

ausra.leonaviciene@varpelischoras.lt

 

 

Wanli Evangeline LIEW

Mokytoja/koncertmeisterė
Fortepijonas

wanli.evangeline.liew@varpelischoras.lt

Daiva MASKOLIŪNIENĖ

Vyresnioji mokytoja
Koncertmeisterė metodininkė
Fortepijonas

daiva.maskoliuniene@varpelischoras.lt

 

 

Vilma MASIENĖ

Mokytoja ekspertė
Balso lavinimas, choras, dirigavimas, solfedžio

vilma.masiene@varpelischoras.lt

 

 

Renata MIŠEIKIENĖ

Mokytoja metodininkė
Balso lavinimas, choras, dirigavimas, solfedžio

renata.miseikiene@varpelischoras.lt

 

Paulius PETRAUSKAS

Akompanuotojas
Mušamieji instrumentai

Instrumentinės grupės narys

paulius.petrauskas@varpelischoras.lt

 

 

Kristina PETRAUSKIENĖ

Mokytoja
Balso lavinimas, choras, dirigavimas, solfedžio

kristina.petrauskiene@varpelischoras.lt

 

 

Erika Ilona POHJANOKSA

Mokytoja metodininkė
Fortepijonas

erika.ilona.pohjanoksa@varpelischoras.lt

 

 

 

Lina RINKEVIČIENĖ

Mokytoja metodininkė
Fortepijonas

lina.rinkeviciene@varpelischoras.lt

 

Gintarė RUČINSKAITĖ

Mokytoja
Dirigavimas

gintare.rucinskaite@varpelischoras.lt

 

 

 

Gražina SAUSPREIKŠAITIENĖ

Mokytoja metodininkė
Balso lavinimas, choras, solfedžio

grazina.sauspreiksaitiene@varpelischoras.lt

 

 

Džuljeta SKLĖRIENĖ

Mokytoja metodininkė
Fortepijonas

dzuljeta.skleriene@varpelischoras.lt

 

 

Reda STABINSKIENĖ

Mokytoja metodininkė
Fortepijonas

reda.stabinskiene@varpelischoras.lt

 

 

Julius ŠIDLAUSKAS

Akompanuotojas
Fortepijonas

julius.sidlauskas@varpelischoras.lt

 

 

Mantas ŠIDLAUSKAS

Vyresnysis mokytojas
Vyresnysis koncertmeisteris
Fortepijonas

mantas.sidlauskas@varpelischoras.lt

 

Rita URBONAITĖ

Mokytoja metodininkė
Koncertmeisterė metodininkė
Fortepijonas

rita.urbonaite@varpelischoras.lt

 

 

 

Aivaras ŪSAS

Mokytojas
Saksofonas

Instrumentinės grupės narys

aivaras.usas@varpelischoras.lt

 

 

Ina VAIČIENĖ

Mokytoja ekspertė
Fortepijonas

ina.vaiciene@varpelischoras.lt

 

 

 

Teresė Nida ZUBAUSKAITĖ

Mokytoja metodininkė
Fortepijonas

terese.nida.zubauskaite@varpelischoras.lt