VALDYMO STRUKTŪRA

MOKYKLOS TARYBA

Mokyklos taryba (toliau – Taryba) yra aukščiausia Mokyklos savivaldos institucija, telkianti mokinių, mokytojų, tėvų (globėjų, rūpintojų) bendruomenę demokratiniam Mokyklos valdymui, padedanti spręsti aktualius Mokyklos klausimus ir atstovauti teisėtiems Mokyklos interesams. Mokyklos tarybą sudaro nelyginis atstovų skaičius: lygiomis dalimis (ne mažiau kaip po 3) atstovaujami tėvai, mokiniai, mokyojai.  Kauno berniukų chorinio dainavimo mokyklos „Varpelis“ tarybos veiklos aprašas ir funkcijos aprašytos mokyklos nuostatuose, skyriuje V MOKYKLOS SAVIVALDA.

Mokyklos tarybos nariai

Mokytojai

Ksaveras Plančiūnas

Renata Mišeikienė

Gražina Sauspreikšaitienė

Tėvai

Živilė Ribokienė

Remigijus Skilandis

Raimondas Abugelis

Mokiniai

Vytenis Raila

Augustas Kvedaravičius

Žygimantas Skyrius

MOKYKLOS ADMINISTRACIJA

DIREKTORIUS

TOMAS LADIGA

Kontaktai:
Tel. 867567325, 8 (37) 320 486
El. p. varpeliomm@varpelis.kaunas.lm.lt

Halina Abramavičienė
Direktoriaus pavaduoja ugdymui

 

Mokykloje dirba nuo 1989 m. 

Kontaktai:
Tel.: 8 (37) 320 486
El.p.varpeliomm@varpelis.kaunas.lm.lt

Renata Mišeikienė
Direktoriaus pavaduoja ugdymui

 

Mokykloje dirba nuo 1989 m. 

Kontaktai:
Tel.: 8 (610) 26010
El. p. r.mišeikiene@gmail.com

Erika Ilona Pohjanoksa
Direktoriaus pavaduoja ugdymui

 

Mokykloje dirba nuo 1990 m. 

Kontaktai:
Tel.: 8 (682) 32162
El. p. erika.pohjan@gmail.com

Nerijus Dranginis
Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams

Mokykloje dirba nuo 2012 m.

Kontaktai:
Tel.: 8 (682) 51384
El.p. ukiodalis@varpelis.com

Erika Albrektaitė
Raštinės vedėja

Mokykloje dirba nuo 2018 m.

Kontaktai:
Tel. 8 (37) 320 486
El.p.varpeliomm@varpelis.kaunas.lm.lt

Priimamojo (raštinės) darbo laikas
Pirmadienis 8.00-17.00
Antradienis 8.00-17.00
Trečiadienis 8.00-17.00
Ketvirtadienis 8.00-17.00
Penktadienis 8.00-15.45
Pietų pertrauka 12.00-12.45

MOKYTOJAI

Laima AKSAMITAUSKIENĖ

Mokytoja ekspertė
Fortepijonas

El. p.: laima.aksam@gmail.com

Tel. nr.: 8 685 03 823

 

 

Marija ARMONAVIČIENĖ

Mokytoja metodininkė
Fortepijonas

El. p.: mrarmon@gmail.com

Tel. nr.: 8 688 88 140

 

 

Reda DAPŠAUSKIENĖ

Mokytoja metodininkė
Fortepijonas

El.p.:

reda.dapsauskiene@gmail.com

Tel. nr.: 8 656 21 202

 

 

 

Roberta DAUGĖLAITĖ

Vyresnioji koncertmeisterė

El.p.: neprisimenupasto@gmail.com

Tel. nr.: 8 681 29 680

 

 

 

Rima DAUGĖLIENĖ

Mokytoja metodininkė
Dainavimas

El. p.: daugrima@gmail.com

Tel. nr.: 8 656 84 642

 

 

Gintaras EIDUKAITIS

Vyresnysis mokytojas
Gitara

El. p.: gintaras.eidukaitis@gmail.com

Tel. nr.: 8 686 95 950

 

 

 

Zinaida GERASINA

Mokytoja metodininkė
Dirigavimas

Tel. nr.: 8 611 84 768

 

 

 

Loreta GRADZEVIČIENĖ

Mokytoja metodininkė
Fortepijonas

El. p.: gradzeviciene@gmail.com

Tel. nr.: 8 617 20 596

 

Saulius GUDAS
Mokytojas metodininkas
Koncertmeisteris metodininkas
Fortepijonas
El. p.: gudassaulius@gmail.com
Tel.: 8 614 14 309

 

Saulenė JANUŠAITIENĖ

Mokytoja metodininkė
Fortepijonas

El. p.: jsaulene@gmail.com

Tel. nr.: 8 684 44 165

 

 

Loreta KARPAVIČIENĖ

Vyresnioji mokytoja
Dainavimas

El. p.: loreta0715@gmail.com

Tel. nr.: 8 610 18 342

 

 

Zita KAZLAUSKIENĖ

Mokytoja metodininkė
Bibliotekos vedėja
Balso lavinimas

El. p.: zita.navickaite49@gmail.com
Tel.: 8 647 36 103

 

 

Jelena KOKŠTIENĖ

Mokytoja metodininkė
Koncertmeisterė metodininkė
Fortepijonas

El. p.: vytas@vijolina.lt
Tel.: 8 659 97 664

 

 

Gita KULBOKIENĖ

Mokytoja metodininkė
Fortepijonas

El. p.: gitakulbokiene@gmail.com
Tel.: 8 699 80 783

 

 

Agnė KULIKAUSKIENĖ

Mokytoja metodininkė
Choro ir muzikos teorijos dalykai

El. p.: agniete88@gmail.com
Tel.: 8 675 14 966

 

 

Evangeline Wanli LIEW

Mokytoja/koncertmeisterė
Fortepijonas

El. p.: ewangelineliew.w@gmail.com
Tel.: 8 603 72 717

 

 

Daiva MASKOLIŪNIENĖ

Vyresnioji mokytoja
Koncertmeisterė metodininkė
Fortepijonas

El. p.: daivapiano@gmail.com

Tel.: 8 614 07 127

 

 

Vilma MASIENĖ

Mokytoja ekspertė
Choro ir muzikos teorijos dalykai

El. p.: vilmas@gmail.com

Tel.: 8 672 34 524

 

Renata MIŠEIKIENĖ

Mokytoja metodininkė
Choro ir muzikos teorijos dalykai

El. p.: rmiseikiene@gmail.com
Tel.: 8 610 26 010

 

 

Paulius PETRAUSKAS

Akompanuotojas
Mušamieji instrumentai

El. p.: paulius@thundertale.com
Tel.: 8 671 01 478

 

 

Kristina PETRAUSKIENĖ

Mokytoja
Dirigavimas

El. p.: kristinap22@yahoo.com
Tel.: 8 631 47 627

 

 

Aurimas PETRAVIČIUS

Vyresnysis mokytojas
Akompanuotojas
Choro ir muzikos teorijos dalykai

El. p.: aurimasp.p@gmail.com
Tel.: 8 637 36 665

 

 

Erika Ilona POHJANOKSA

Mokytoja metodininkė
Fortepijonas

El. p.: erika.pohjan@gmail.com
Tel.: 8 682 32 162

 

 

Lina RINKEVIČIENĖ

Mokytoja metodininkė
Koncertmeisterė metodininkė
Fortepijonas

El. p.: linatomas@gmail.com
Tel.: 8 652 53 144

 

 

Gražina SAUSPREIKŠAITIENĖ

Mokytoja metodininkė
Choro ir muzikos teorijos dalykai

El. p.: grazsaus@gmail.com
Tel.: 8 672 08 535

 

 

Džuljeta SKLĖRIENĖ

Mokytoja metodininkė
Fortepijonas

El. p.: dziulytes@gmail.com
Tel.: 8 616 48 258

 

 

Reda STABINSKIENĖ

Mokytoja metodininkė
Fortepijonas

El. p.: reda@ferret.lt
Tel.: 8 614 55 412

 

 

 

Mantas ŠIDLAUSKAS

Vyresnysis mokytojas
Koncertmeisteris
Fortepijonas

El. p.: mantas984@gmail.com
Tel.: 8 683 65 737

 

 

Viktorija ŠTYPS

Mokytoja metodininkė
Fortepijonas

El. p.: esmera12@gmail.com
Tel.: 8 605 60 490

 

 

 

 

Rita URBONAITĖ

Mokytoja metodininkė
Koncertmeisterė metodininkė
Fortepijonas

El. p.: aivajuzv@gmail.com
Tel.: 8 667 92 582

 

 

 

 

Aivaras ŪSAS

Mokytojas
Saksofonas

El. p.: usas.aivaras@gmail.com
Tel.: 8 602 93 354

 

 

Ina VAIČIENĖ

Mokytoja ekspertė
Fortepijonas

El. p.: inav101@gmail.com
Tel.: 8 611 35 929

 

 

Teresė Nida ZUBAUSKAITĖ

Mokytoja metodininkė
Fortepijonas

El. p.: tegaida@yahoo.com
Tel.: 8 616 50 271