VALDYMO STRUKTŪRA

MOKYKLOS TARYBA

Mokyklos taryba (toliau – Taryba) yra aukščiausia Mokyklos savivaldos institucija, telkianti mokinių, mokytojų, tėvų (globėjų, rūpintojų) bendruomenę demokratiniam Mokyklos valdymui, padedanti spręsti aktualius Mokyklos klausimus ir atstovauti teisėtiems Mokyklos interesams. Mokyklos tarybą sudaro nelyginis atstovų skaičius: lygiomis dalimis (ne mažiau kaip po 3) atstovaujami tėvai, mokiniai, mokyojai.  Kauno berniukų chorinio dainavimo mokyklos „Varpelis“ tarybos veiklos aprašas ir funkcijos aprašytos mokyklos nuostatuose, skyriuje V MOKYKLOS SAVIVALDA.

Mokyklos tarybos nariai

Mokytojai

Ksaveras Plančiūnas

Renata Mišeikienė

Gražina Sauspreikšaitienė

Tėvai

Živilė Ribokienė

Remigijus Skilandis

Raimondas Abugelis

Mokiniai

Vytenis Raila

Augustas Kvedaravičius

Žygimantas Skyrius

Halina Abramavičienė

Direktorė

Mokyklai vadovauja nuo 1989 m.

Tel./faks. 8 (37) 320 486
El. p. varpeliomm@varpelis.kaunas.lm.lt

GYVENIMO APRAŠYMAS

Kvalifikacija
2005 m. vadybos pirma kvalifikacinė kategorija
1994 m. mokytojo metodininko kvalifikacija

Išsilavinimas
1969 m. Vilniaus valstybinis pedagoginis institutas

Erika Ilona Pohjanoksa
Metodinio darbo vadovė

Mokykloje dirba nuo 1990 m. 

Kvalifikacija
2003 m. mokytojo metodininko kvalifikacija
Išsilavinimas
1990 m. LMTA, spec. fortepijono katedra (prof. A. Radvilaitės klasė)
1985 m. J. Gruodžio konservatorija

 Kontaktai:
Tel.: 8 (682) 32162
El.p.pavaduotojasugdymui@varpelis.com

Nerijus Dranginis
Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams

Išsilavinimas aukštasis

Kontaktai:
Tel.: 8 (682) 51384
El.p. ukiodalis@varpelis.com

Erika Albrektaitė
Raštinės vedėja

Išsilavinimas aukštasis

Kontaktai:
Tel. 8 (37) 320 486
El. p. varpeliomm@varpelis.kaunas.lm.lt

Priimamojo (raštinės) darbo laikas
Pirmadienis 8.00-17.00
Antradienis 8.00-17.00
Trečiadienis 8.00-17.00
Ketvirtadienis 8.00-17.00
Penktadienis 8.00-15.45
Pietų pertrauka 12.00-12.45

MOKYTOJŲ SĄRAŠAS
LAISVOS DARBO VIETOS

ŠIUO METU LAISVŲ DARBO VIETŲ NĖRA