Bendradarbiavimas

Kauno  berniukų chorinio dainavimo mokykla VARPELIS įgyvendina ilgalaikio bendradarbiavimo ir partnerystės sutartis su:

Kelsterbach (Vokietija) magistratu

VDU Muzikos akademija

Vilniaus Algirdo muzikos mokykla

Kauno Šv. Gertrūdos rektoratu

Kauno nacionaliniu dramos teatru

Kauno Filharmonija

Kauno m. visuomenės sveikatos biuru

VŠĮ Lietuvos sveikatos mokslų universiteto gimnazija

Kauno m. lopšeliais-darželiais „Spragtukas“, „Žiedelis“

Lietuvos kultūros taryba

 

Bendradarbiauja bei vykdo bendrus projektus su:

Berlyno (Vokietija) operos vaikų choru

Bratislavos (Slovakija) berniukų choru

Prahos (Čekija) vaikų choru „Rolnička“

Wiesbadeno (Vokietija) berniukų choru

Čikagos X Šiaurės Amerikos lietuvių dainų šventės organizaciniu komitetu

Japonijos Kunitachi muzikos kolegijos merginų choru