KAUNO BERNIUKŲ IR JAUNUOLIŲ CHORAS VARPELIS

Meno vadovas Ksaveras Plančiūnas
Chormeisterė Renata Mišeikienė
Koncertmeisterė Aušra Leonavičienė

IR FORTEPIJONAS GALI DAINUOTI...