KAUNO BERNIUKŲ IR JAUNUOLIŲ CHORAS VARPELIS

Meno vadovas Ksaveras Plančiūnas
Chormeisterė Renata Mišeikienė
Koncertmeisterė Aušra Leonavičienė

3 KLASĖS JAUNUČIŲ CHORAS VARPELIS

Choro vadovė Vita Rusteikienė
Koncertmeisterė Lina Rinkevičienė

IR FORTEPIJONAS GALI DAINUOTI...