Kauno berniukų chorinio dainavimo mokykla VARPELIS

Berniukų ir jaunuolių choras VARPELIS (Kaunas, Lietuva) – koncertinis meno kolektyvas, vykdantis koncertinę veiklą miesto, šalies ir tarptautiniuose lygmenyse.

MOKYKLOS MENINIAI KOLEKTYVAI

KAUNO BERNIUKŲ IR JAUNUOLIŲ CHORAS VARPELIS

Meno vadovas Ksaveras Plančiūnas
Chormeisterė Renata Mišeikienė
Koncertmeisterė Aušra Leonavičienė

MAŽYLIŲ CHORAS VARPELIS

Choro vadovė Audronė Adamkevičienė
Koncertmeisteriai Lina Rinkevičienė, Saulius Gudas

PRIEŠMOKYKLINĖS KLASĖS JAUNUČIŲ CHORAS VARPELIS

Choro vadovė Vilma Masienė
Koncertmeisterė Daiva Maskoliūnienė

1 KLASĖS JAUNUČIŲ CHORAS VARPELIS

Choro vadovė Agnė Kulikauskienė
Koncertmeisterė Elena Kokštienė

2 KLASĖS JAUNUČIŲ CHORAS VARPELIS

Choro vadovė Vita Rusteikienė
Koncertmeisterė Ugnė Barysaitė

3 KLASĖS JAUNUČIŲ CHORAS VARPELIS

Choro vadovė Gražina Sauspreikšaitienė
Koncertmeisterė Donata Domarkaitė

IR FORTEPIJONAS GALI DAINUOTI...