1 KLASĖS JAUNUČIŲ

CHORAS VARPELIS

CHORO VADOVĖ

AGNĖ KULIKAUSKIENĖ

KONCERTMEISTERĖ

ELENA KOKŠTIENĖ

Kauno berniukų chorinio dainavimo mokyklos „Varpelis“ pirmos klasės jaunučių choras – 2016 m. rugsėjo mėnesį susikūręs kolektyvas, kuriame dainuoja 31 berniukai. Choristų amžius nuo 7 metų iki 10 metų.

2016 – 2017 m. Šv. Kalėdų proga 1 klasės jaunučių choras sveikino Kauno Panemunės senelių namų gyventojus, bei lopšelio – darželio „Spragtukas“ bendruomenę. 1 klasės jaunučių choras sėkmingai dalyvavo XXIII-ojo jaunučių chorų festivalyje „Vilniaus vieversėliai 2017“,  tarptautiniame berniukų chorų festivalyje „Jūros akmenukai“ Klaipėdoje, festivalyje – akcijoje „Lietuvos berniukai prieš smurtą ir narkomaniją“ 2017 m. Pasvalyje, Kauno miesto Dainų šventėje. Balandžio – gegužės mėnesiais sėkmingai pasirodė koncertuose „Atvelykis tarp lėktuvų“ Kauno aviacijos muziejuje ir koncerte „Padedu augti“ Kauno klinikose skirtame per anksti gimusiems vaikams.

Kauno miesto dainų ir šokių šventė „Lietuva Brangi“

2019-06-01

Birželio 1 d. 2 kl. berniukai dalyvavo Kauno miesto dainų ir šokių šventėje „Lietuva Brangi“ Dainų slėnyje.

Šventė „Pasisveikinimas su Juozu Naujaliu“

2019-05-25

Gegužės 25 d. dalyvavome Raudondvario miestelio šventėje „Pasisveikinimas su Juozu Naujaliu“.

X-asis vyrų chorų festivalis „Užtraukim, vyrai, dainą“

2019-05-15

Gegužės 15 d. dalyvavome X-ajame vyrų chorų festivalyje „Užtraukim, vyrai, dainą“ Tauragėje.

„Giesmių giesmelės 2019 m.“

2019-05-12

Gegužės 12 d. Kauno palaimintojo arkivyskupo Jurgio Matulaičio bažnyčioje vyko „Giesmių giesmelės 2019 m.“  laureatų koncertas, kuriame dalyvavo 2 kl. berniukų ansamblis.

XX – asis berniukų chorų festivalis – akcija „Lietuvos berniukai prieš smurtą ir narkomaniją“

2019-05-11

Gegužės 11 d. 2 klasės choras dalyvavo XX – oje berniukų chorų festivalyje – akcijoje „Lietuvos berniukai prieš smurtą ir narkomaniją“ Gargžduose.

Šventė „Mama ir žodis“

2019-05-07

Gegužės 7 d. Girstučio kultūros rūmuose koncertavome bendruomenės šventėje „Mama ir žodis“.

VI Lietuvos vaikų ir jaunimo chorų festivalis – konkursas „Mes Lietuvos vaikai 2019“ I turas

2019-04-19

Balandžio 19 d. dalyvavome VI Lietuvos vaikų ir jaunimo chorų festivalio – konkurso „Mes Lietuvos vaikai 2019″ I ture. Choras įvertintas I – uoju laipsniu.

Festivalis „Muzika muziejuje 2019″

2019-04-17

Balandžio 17 dieną, 2 kl. jaunučių choras dalyvavo jaunųjų atlikėjų festivalyje „Muzika muziejuje 2019“ M. ir K. Petrauskų muziejuje.

XX-asis Respublikinis vaikų ir jaunimo  konkursas „Giesmių giesmelė – 2019″ „Kad Kristui giedotų visa Lietuva“

2019-03-22

Kovo 22 d. VDU „Rasos gimnazijoje“ vyko XX-asis Respublikinis vaikų ir jaunimo  konkursas „Giesmių giesmelė – 2019″ „Kad Kristui giedotų visa Lietuva“. Laureatais tapo 2 kl. berniukų ansamblis.

Renginys „Sveika, gyva, Kalėdų viešnia“

2019-01-09

Sausio 9 d. 2 klasės jaunučių choras dalyvavo ir koncertavo Kauno miesto mokyklų aplinkos puošimo ir kalėdinių kompozicijų baigiamajame renginyje „Sveika, gyva, Kalėdų viešnia“, kuris vyko Kauno miesto savivaldybėje.

Edukacinė programa „Velnių muziejuje“

2018-12-18

Gruodžio 18 d. 2 klasės berniukai dalyvavo edukacinėje programoje „Velnių muziejuje“.

Šventė „Akropolis atitenka vaikams – Magiškas miškas“

2018-12-16

Gruodžio 16 d. 2 kl. jaunučių choras dalyvavo PC „Akropolis“ organizuotoje šventėje „Akropolis atitenka vaikams – Magiškas miškas“.

Koncertas „Kalėdų angelėliai“

2018-12-15

Gruodžio 15 d. Maironio lietuvių literatūros muziejuje vyko 2 kl. Kalėdinis koncertas „Kalėdų angelėliai“, kuriame atlikome 14 pačių gražiausių adventinių ir kalėdinių giesmių bei dainų.

Koncertas „Prie tavo širdies“

2018-12-09

Gruodžio 9 d. Šv. Mišių metu giedojome Aukštosios Panemunės Švč. Mergelės Marijos vardo bažnyčioje. Po mišių vyko 2 kl. jaunučių choro adventinis koncertas „Prie tavo širdies“.

Vakaronė „Baltas angelėlis“

2018-11-30

Lapkričio 30 d. 2 kl. jaunučių choras dalyvavo Adventinėje vakaronėje –  koncerte „Baltas angelėlis“ lopšelyje/darželyje „Spragtukas“.

Klasės valandėlė „Tikras draugas“

2018-10-30

Spalio 30 d. Rudens atostogų metu vyko klasės valandėlė „Tikras draugas“, kurios metu žiūrėjome animacinį filmuką „Paukštelis Plojus“.

2017/2018 M.M. MES BUVOME 1 KLASĖJE

Kovo  11-oji

2018-03-11

2018 m. kovo 8 d. jungtinis 1 kl. ir 2 kl. jaunučių choras, mokyklos salėje, paminėjo Kovo 11 – ąją dieną. Iš visos širdies jaunieji dainininkai atliko pačias gražiausias dainas apie Lietuvą: lietuvių liaudies dainą „Už žalių miškelių“, „Gimtinė“, „Mano vardas – Lietuva“.

Vasario 16-oji

2018-02-16

2018 m. vasario 14 d. vyko Vasario 16 – osios – Lietuvos 100 – mečio minėjimas, kuriame 1 kl. berniukai ne tik pasidalino mintimis kodėl reikia mylėti savo šalį, bet ir skyrė Lietuvai pačias gražiausias dainas.

pirmos klasės choras pirmos klasės choras

Užgavėnės

2018-02-13

2018 m. vasario 13 d. 1 kl. berniukai dalyvavo Užgavėnių šventėje mokykloje, kurioje pasipuošę kaukėmis, triukšmingai, su dainomis ir šokiais, vijo žiemą iš kiemo – „Žiema, žiema, bėk iš kiemo“

„Kalėdų angelėliai“

2017-12-16

Gruodžio 16 d. Maironio lietuvių literatūros muziejaus salėje vyko kalėdinis klasės koncertas „Kalėdų angelėliai“. Koncerto metu skambėjo 14 įvairių kalėdinių, adventinių dainų, kurios džiugino visus susirinkusius. 

Koncertas Aukštosios Panemunės Švč. M. Marijos Vardo bažnyčioje

2017-12-10

Gruodžio 10 d. pirmos klasės jaunučių choras dalyvavo ir giedojo Aukštosios Panemunės Švč. M. Marijos Vardo bažnyčioje. Skambėjo įvairių lietuvių kompozitorių adventiniai, kalėdiniai kūriniai ir mišių dalys: „Kyrie“; „Sanctus“; „Agnus Dei“; „Ave Maria“. 

Adventinis koncertas 

2017-11-30

Lapkričio 30 d. 1 klasės jaunučių choras dalyvavo adventiniame koncerte lopšelyje – darželyje „Spragtukas“.