3 KLASĖS JAUNUČIŲ

CHORAS VARPELIS

CHORO VADOVĖ

VITA RUSTEIKIENĖ

KONCERTMEISTERĖ

LINA RINKEVIČIENĖ

3 klasės jaunučių chore „Varpelis“ dainuoja 9 – 10 metų amžiaus berniukai.

Choras gyvuoja ketvirtus metus, per kuriuos noriai ir entuziastingai dalyvaujame įvairiuose renginiuose. 2017 m. gegužės 20 d. dalyvavome respublikiniame berniukų chorų festivalyje „Lietuvos berniukai prieš smurtą ir narkomaniją“ Pasvalyje. 2017 m. balandžio 8 d. vykome į Klaipėdą ir koncertavome tarptautiniame berniukų jaunučių chorų festivalyje „Jūros akmenukai“. Aktyviai dalyvaujame miesto organizuojamuose koncertuose, dainų šventėse. Choras kasmet yra kviečiamas atlikti sakralinę programą Kauno šv. Kryžiaus (Karmelitų) bažnyčioje Advento laikotarpyje. Tai tapo tęstine, gražia, visus prieš artėjantį kalėdinį laikotarpį sukaupiančius, tradicija. Taip pat 3 klasės jaunučių choras ruošia kalėdinę koncertinę programą, bei aktyviai dalyvauja kituose mokyklos bei miesto organizuojamose šventėse (Tarptautinės muzikos d., Motinos d., Vasario 16-osios ir kt.).

Edukacija „Čiurlionio kosmosas“

2018-10-30

2018 m. spalio 30 d. 3 klasės mokiniai dalyvavo edukacijoje „Čiurlionio kosmosas“ Nacionaliniame M. K. Čiurlionio dailės muziejuje. Ši edukacinė programa kvietė patyrinėti Čiurlionio kosmosą – jo fantazijos sukurtas ir paveiksluose įamžintas žvaigždes, planetas, kitus dangaus kūnus. Susipažinę su Čiurlionio visatos paslaptimis dalyviai buvo kviečiami sukurti savo įsivaizduojamą kosminę aplikaciją, su savomis planetomis ir jų gyventojais.

2017/2018 M.M. MES BUVOME 2 KLASĖJE

Koncertas „Mano mamytė“

2018-05-05

2018 m. gegužės 5 d. 2 klasės jaunučių choras koncerte „Mano Mamytė“ iš visos širdies sveikino savo mamytes. Koncertas vyko Maironio lietuvių literatūros muziejuje.

Kovo 11-oji

2018-03-11

2018 m. kovo 8-ąją jungtinis 1 kl. ir 2 kl. jaunučių choras, mokyklos salėje, minėjo Kovo 11-ąją – Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dieną. Jungtinio choro koncerto – minėjimo „Mano vardas – Lietuva“ atliekamą repertuarą paįvairino mokytojos Rimos Daugėlienės solinio dainavimo mokinių atliekamos dainos.

Vasario 16-oji

2018-02-14

Vasario 14 d. 2 klasės mokiniai sveikino Lietuvą su 100-uoju gimtadieniu. Popietės „Vasario 16-oji“ metu, kiekvienas mokinys klijuodamas širdelę, skyrė po savo palinkėjimą mūsų Tėvynei. Po šių sveikinimų, vaikai dovanojo ir muzikinį sveikinimą.

Žiema, žiema, bėk iš kiemo!

2018-02-13

Vasario 13 d. „Varpelio“ mokykla skambėjo nuo vaikiškų šūksnių – „Žiema, žiema, bėk iš kiemo!“. 2 klasės mokiniai kartu su kitų klasių berniukais vijo žiemą, pasipuošę pačiomis įvairiausiomis pačių pasigamintomis kaukėmis, dainavo Užgavėnių daineles bei žaidė žaidimus.

Koncertas šv. Kryžiaus (karmelitų) bažnyčioje

2017-12-10

Tapo gražia tradicija, kad 2 klasės jaunučių choras vieną iš advento sekmadienių gieda šv. Mišiose šv. Kryžiaus (karmelitų) bažnyčioje. Po mišių choras atliko sakralinės muzikos koncertinę programą susirinkusiems parapijiečiams.