MOKYTOJŲ MOKSLO METŲ PRADŽIOS IŠVYKA

ARCHYVAS

Mokslo metų pradžią švenčia ne tik mokiniai bet ir mokytojai. Pertrauka tarp mokslo metų pabaigos ir pradžios, tai laikas ne tik pailsėti – tai laikas pagalvoti apie ateities planus, jiems pasiruošti. Rugsėjo pradžia, žymi naujų mokslo metų pradžią ne tik moksleiviams, bet ir mokytojams, kurie grįžta į naujus metus pilni naujų idėjų.

Tik prasidėjus rugsėjo mėnesiui, Kauno berniukų chorinio dainavimo mokyklos „Varpelis“ mokytojų kolektyvas įprasmino mokslo metų pradžią, bendra išvyka į Merkinės piramidę Dzūkijoje, kurioje dalyvavo ir keletas mokyklos auklėtinių, jau baigusių mokyklą. Ši kelionė tapo ne tik pabendravimo ir pasidalinimo prabėgusios vasaros įspūdžiais galimybe, tai tapo ir susikaupimo naujiems mokslo metams renginiu.

Merkinės piramidės šeimininkas Povilas, nuoširdžiai papasakojo Piramidės atsiradimo istoriją. Piramidės erdvės ir joje tvyrančios nuotaikos įkvėpti, mokytojai drįso įžengti į kupolo vidų ir pamėgino suvokti paslaptingą, nekasdienį, dvasinį pasaulį. Šeimininkui užgiedojus, suskambo nertikėta akustika. Iš nuostabos susibūrę į didelį ratą,  mokytojai ir mokiniai, drauge sugiedojo keletą giesmių.

Kelionė atgal, vedė pro istorinius Darsūniškio miestelio vartus-koplytėles, kurie pastatyti po 1818 m. gaisro, kuomet sudegė bene visas miestelis su bažnyčia – jie ir buvo pastatyti tam, kad apsaugotų miestelį nuo gaisrų.

Jaukų vakarą mokytojų bendruomenė užbaigė pikniku ant Nemuno kranto, dainuodami lietuvių liaudies dainas.