PATYČIOS: ATPAŽINKIME IR STABDYKIME

SAUGI MOKYKLA

Patyčių problema aktuali visame pasaulyje, jos apibrėžiamos kaip tyčinė kenkėjiška veikla, kuriai būdinga pasikartojantis agresyvus elgesys, noras įskaudinti, psichologinė arba fizinė persvara tarpusavio santykiuose. Patyčios nieko bendra neturi su humoru, kandumu ar kritišku požiūriu. Tai yra kito žmogaus vertės suniekinimas ir orumo sugriovimas.

Kaip patyčios paveikia vaikus?

Patyčios iššaukia nesaugumo, nerimo, baimės jausmus, kurie ilgainiui galinti sukelti psichikos sveikatos problemų. Vaikus kamuoja nepasitikėjimas savimi, liūdesys, žema savivertė. Nenoras eiti į mokyklą ir suprastėję mokymosi rezultatai – vienas iš pirmųjų požymių, signalizuojantis, kad vaikas galima jaučiasi nesaugus mokykloje. Toks vaikas vėlesniame amžiuje gali pasižymėti agresyviu ar socialiai nepageidaujamu elgesiu.

Kaip padėti patyčias patiriančiam vaikui?

Svarbiausia – išklausyti ir  kartu ieškoti sprendimo būdų. Kreipkitės į mokytoją ar mokyklos administraciją. Būkite šalia.

Svarbu vaikams parodyti, kad kreipimasis pagalbos yra būtinas, kad papasakoję apie tai padės ne tik sau.

ATMINTINĖ TĖVAMS                        ATMINTINĖ PEDAGOGAMS

VAIKŲ PAGALBOS LINIJA

Jei nedrįstate pakalbėti su tėvais ar mokytojais – paskambinkite numeriu  116111.

Kasdien nuo 11 iki 23 val. Pokalbiai su „Vaikų linija“ yra nemokami ir konfidencialūs.