Mokslo metai pradedami rugsėjo 1 d.
Į mokslo metų trukmę įskaitomos valstybės nustatytos švenčių dienos:
sausio 1 d., vasario 16 d., kovo 11 d., 2-oji Velykų diena, gegužės 1 d., lapkričio 1 d., gruodžio 25, 26 d.
Mokslo metai skirstomi pusmečiais. Nustatoma tokia pusmečių trukmė:
I pusmetis – nuo 2020 m. rugsejo 1 d.
II pusmetis – nuo 2021 m. sausio 1 d.

Mokinių atostogų trukmė 2020/2021 mokslo metais

Rudens atostogos2020-10-26 * 2020-10-30
Žiemos (Kalėdų) atostogos2020-12-23 * 2021-01-05
Žiemos atostogos2021-02-15 * 2021-02-19
Pavasario (Velykų) atostogos2021-04-06 * 2021-04-09