Mokslo metai pradedami rugsėjo 1 d.
Į mokslo metų trukmę įskaitomos valstybės nustatytos švenčių dienos:
sausio 1 d., vasario 16 d., kovo 11 d., 2-oji Velykų diena, gegužės 1 d., lapkričio 1 d., gruodžio 25, 26 d.
Mokslo metai skirstomi pusmečiais. Nustatoma tokia pusmečių trukmė:
I pusmetis – nuo 2018 m. rugsejo 1 d.
II pusmetis – nuo 2019 m. sausio 1 d.

Mokinių atostogų trukmė 2018/2019 mokslo metais

Rudens atostogos2018-10-29  * 2018-11-02
Žiemos (Kalėdų) atostogos2018-12-27 * 2019-01-02
Žiemos atostogos2019-02-18 * 2019-02-22
Pavasario (Velykų) atostogos2019-04-23 –* 2019-04-26