Kauno berniukų chorinio dainavimo mokykla VARPELIS

Berniukų ir jaunuolių choras VARPELIS (Kaunas, Lietuva) – koncertinis meno kolektyvas, vykdantis koncertinę veiklą miesto, šalies ir tarptautiniuose lygmenyse.

UGDYMAS

Mokslo metai pradedami rugsėjo 1 d., baigiami gegužės 31 d.
Į mokslo metų trukmę įskaitomos valstybės nustatytos švenčių dienos:
sausio 1 d., vasario 16 d., kovo 11 d., 2-oji Velykų diena, gegužės 1 d., lapkričio 1 d., gruodžio 25, 26 d.
Mokslo metai skirstomi pusmečiais. Nustatoma tokia pusmečių trukmė:
I pusmetis – rugsejo 1 d. – gruodžio 31 d.
II pusmetis – sausio 1 d. – gegužės 31 d.

Mokinių atostogų trukmė 2017/2018 mokslo metais

Mokslo metų/ugdymo proceso pradžiaRugsėjo 1 d.
Pusmečių trukmėI-asis 2017-09-01 – 2017-12-31

II-asis 2018-01-01 –2018-05-31

Rudens atostogos2017-10-30 – 2017-11-03
Žiemos (Kalėdų) atostogos2017-12-27 – 2018-01-03
Žiemos atostogos2018-02-19  2018-02-23
Pavasario (Velykų) atostogos2018-04-03 – 2018-04-06
Ugdymo proceso pabaiga2018-05-31
Ugdymo proceso trukmė savaitėmis34
Vasaros atostogos2018-06-01 – 2018-08-31